ZSTU

Kalendarz szkolny

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Planowane konferencje:

13.09.2021r. – organizacja pracy w nowym roku szkolnym

13.12.2021r. – zamknięcie okresu pierwszego

10.01.2022r. – podsumowanie pierwszego okresu

25.04.2022r. – klasyfikacja klas maturalnych

20.06.2022r. – klasyfikacja roczna

27.06.2022r. – podsumowanie roku szkolnego

Planowane zebrania z rodzicami:

06.09.2021r. – wszystkie klasy

29.11.2021r. – zebrania z rodzicami i opiekunami oraz dzień otwarty dla rodziców i opiekunów

11.04.2022r. – zebrania z rodzicami i opiekunami oraz dzień otwarty dla rodziców i opiekunów

13.06.2022r. – zebrania z rodzicami i opiekunami oraz dzień otwarty dla rodziców i opiekunów

Dni wolne:

12.11.2021r. – dzień wolny od zajęć edukacyjnych

02.05.2022r. – dzień wolny od zajęć edukacyjnych

23 do 31 grudnia 2021– przerwa świąteczna

11.01.2022 (2012,2017) – egzaminy zawodowe dzień wolny od zajęć edukacyjnych (z wyłączeniem klas BS)

od 17 do 30 stycznia 2022 r.– ferie zimowe

14 kwietnia do 19 kwietnia 2022 r.– wiosenna przerwa świąteczna

4,5,6 05.2022– egzamin maturalny dni wolne od zajęć edukacyjnych 

21.06.2022 (2012,2017) 22.06.2022 (2019)– egzaminy zawodowe dzień wolny od zajęć edukacyjnych (z wyłączeniem klas BS)

Pozostałe:

29 kwietnia 2022 r.– zakończenie klas maturalnych

20.09.2021r. – 15.10.2021r. kl.3 – praktyki zawodowe

04.05.2022r. – 31.05.2022r. kl.2 maj – praktyki zawodowe

24 czerwca 2022 – zakończenie roku szkolnego